Wat doe ik?

Ik draag met veel plezier bij aan de ontwikkeling van (veiligheids)beleid dat burgers vertrouwen geeft. Dat doe ik door:

  • onderzoek naar veiligheidsbeleving en de manier waarop die verbeterd kan
    worden;
  • signaleren en agenderen van trends, problemen, knelpunten;
  • (populair)wetenschappelijke- en vakpublicaties;
  • ondersteunen van bestuurders en beleidsontwikkelaars;
  • gespreksleiding op (werk)conferenties;
  • verzorgen van masterclasses, workshops e.d.

Op aanvraag verzorg ik op beperkte schaal presentaties/lezingen over diverse subthema’s.

Zie ook LEV en Inholland