Wat doe ik?

Ik draag met veel plezier bij aan de ontwikkeling van (veiligheids)beleid dat burgers vertrouwen geeft en de legitimiteit van de overheid versterkt. Dat doe ik onder meer door:

  • (supervisie van) onderzoek naar veiligheid(sbeleving), onbehagen en onrust;
  • signaleren en agenderen van trends, problemen, knelpunten;
  • meedenken met bestuurders en beleidsontwikkelaars;
  • (populair)wetenschappelijke- en vakpublicaties;
  • verzorgen van keynote speeches en workshops.