Wie ben ik?

Marnix Eysink Smeets (1956). (Macro)criminoloog, veiligheidspsycholoog en vrijdenker in veiligheid. Ik ben gespecialiseerd in hoe burgers hun veiligheid ervaren, hoe die ervaring  doorwerkt op individu, gemeenschap en samenleving en wat dit betekent voor het veiligheidsbeleid van overheid en andere instituties.

(On)veiligheid, onbehagen, onrust

In de praktijk houd ik mij vooral bezig met vraagstukken op het gebied van (on)veiligheidsbeleving, onbehagen en (maatschappelijke) onrust. Dat zijn vaak nieuwe, complexe vraagstukken met een hoge maatschappelijke urgentie. In dat soort vraagstukken voel me bij uitstek thuis. Het inzichtelijk maken van complexe zaken zónder daarbij de nuance te verliezen vind ik een prachtige uitdaging.

‘Pracademic’

Ik zie mezelf als toegepast wetenschapper. Of nog beter: als pracademic. Een kruising tussen wetenschapper en practitioner.  Mensen mogen er daarbij op rekenen dat mijn werk theoretische gefundeerd is en methodologisch verantwoord, maar óók dat ik daarbij gericht ben op wat je daar in de praktijk mee kan.

Wat mij drijft

Ik ben een kind van de rechtsstaat en een vurig pleitbezorger van onze democratische rechtsorde. Ik zet mij in voor een samenleving waarin iedereen zich optimaal ‘veilig, gezien en rechtvaardig behandeld’ weet. Maar waarin we overigens ook inzien dat absolute veiligheid en rechtvaardigheid niet bestaan. Hoe naar ook: shit happens.

Ik heb een groot respect voor de complexe opgaven waarvoor politiek, bestuur en (veiligheids)professionals zich in deze snel veranderende wereld gesteld zien. Ik zie het als mijn bijdrage hen te ondersteunen bij het signaleren, doorgronden en optimaal reageren op deze opgaven. Op een manier die burger, overheid en samenleving wérkelijk vooruit helpt, niet die louter goed is voor krant of kieshokje.

Loopbaan in het kort

Ik startte mijn carrière als politie-officier, waarbij ik nieuwe methoden ontwikkelde om criminaliteit te beheersen en die ook succesvol in praktijk bracht. Ik vervolgde mijn loopbaan als beleidsadviseur, waarin ik mede aan de basis stond van het hedendaagse ‘integraal veiligheidsbeleid’. In mijn eigen advies- en onderzoeksbureau begon ik me in de loop van de tijd steeds meer te ontwikkelen tot onderzoeker én specialiseerde ik me – lang voordat dat ‘hot’ werd – in het burgerperspectief op veiligheid. Vanaf 2003 werkte ik een paar jaar (ook) als programmaontwikkelaar voor het top-kader van de Nederlandse politie.

In 2008 werd ik Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij Hogeschool Inholland. Tot aan mijn emeritaat eind 2023 was ik hier voorzitter van de – door mij opgezette – Onderzoeksgroep Recht & Veiligheid, gespecialiseerd in het burgerperspectief op zowel veiligheid als rechtvaardigheid. Nu ben ik nog actief als zelfstandig onderzoeker en als directeur-bestuurder van het kleine onderzoeksplatform LEV (Expertisegroep Veiligheidspercepties).

Publicaties 

In de loop van de tijd publiceerd ik talloze rapporten, boeken, artikelen op het gebied van veiligheid, veiligheidsbeleving en veiligheidsbeleid. In 2012 werd een van mijn onderzoeken bekroond met de NSV-VBO-prijs voor het beste beleidsonderzoek van 2011-2012. In 2021 promoveerde ik in het Verenigd Koninkrijk (met de Britse tegenhanger van ons magna of summa cum laude) op Fear Drop & Fear Change. Perceptions of security in the 21st century: their formation, trends and impact in society. In deze studie gaf ik het onderzoeksgebied van veiligheidsbeleving niet alleen een steviger theoretische fundering, maar liet ik ook zien hoezeer het begrip ‘veiligheid’ voor burgers de laatste jaren veranderd is én welke impact een beleving van onveiligheid sluipenderwijs heeft op individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Het essay Onrust begrijpen begint bij anders kijken biedt een toegankelijke introductie tot deze gedachten.

Adviesraden

Met veel plezier ben ik actief in uiteenlopende landelijke gremia op het gebied van veiligheid. In wetenschappelijke adviesraden bijvoorbeeld (zoals van de taskforce Onze Hulpverleners Veilig, eerder de wetenschappelijke Politiekring van de DG Politie, de Wetenschappelijke Klankbordgroep van Slachtofferhulp Nederland of de Wetenschappelijke Raad voor de Brandweer). Ik maak deel uit van de kernredactie van Nederlands grootste (en inmiddels digitale) veiligheidsvakblad Secondant en ben co-redacteur van het blog Bordwatching.