Wie ben ik?

Ik ben lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan Hogeschool Inholland Rotterdam en Hoofd van de Onderzoeksgroep Recht en Veiligheid aldaar. Daarnaast ben ik voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving, een netwerkorganisatie (in de vorm van een stichting) die zich richt op innovatief onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsbeleving.

Naast die verbanden ben ik actief lid van uiteenlopende landelijke gremia op het gebied van veiligheid, zoals in het recente verleden de wetenschappelijke Politiekring van de DG Politie, de Wetenschappelijke Klankbordgroep van Slachtofferhulp Nederland, de  Wetenschappelijke Raad voor de Brandweer (tot begin 2016), de kernredactie van Nederlands grootste (inmiddels digitale) veiligheidsvakblad Secondant of de landelijke Expertgroep Zelfredzaamheid. Tevens ben ik co-redacteur van het blog Bordwatching.

Hiervoor was ik programmamaker voor de School voor Politie Leiderschap, zelfstandig adviseur en – van 1986 tot 2003 – (mede)-oprichter en directeur van het advies- en onderzoeksbureau ES&E/Eysink Smeets & Etman. Ik startte mijn carrière als politie-officier.

Veiligheid voor iedereen, gerealiseerd op een manier die ons niet weer van de regen in de drup helpt. Dat is wat mij drijft, dat is waar ik voor sta. Ik lever daaraan een bijdrage door knelpunten te agenderen, problemen te onderzoeken, beleid te evalueren, mee te denken over wat ons verder helpt en daarover ook te publiceren.

De nadruk in mijn werk ligt op de manier waarop burgers de veiligheid ervaren waarmee de kranten meestal vol staan. Dat was vroeger vooral de ‘gewone’ criminaliteit, tegenwoordig staan andere dreigingen vaak op de voorgrond: van terrorisme en cybercrime tot COVID-pandemie. Daarbij hou ik me vooral bezig met de vraag hoe de burger die veiligheid beziet en beleeft (en hoe dat kan worden verbeterd). Formeler gezegd: met het publiek vertrouwen in veiligheid en veiligheidszorg. Met veiligheidsbeleving, vertrouwen en rechtsvaardigheidsbeleving als belangrijke deelgebieden.