24
mei

Bestuurlijk witwassen

Meer veiligheid…..dat heb je zelf in de hand, zo pepert de rijksoverheid ons de laatste tijd tot irriterends toe in. Een boodschap waar op zich weinig mis mee is. Maar zouden de gezagsdragers van diezelfde overheid de boodschap ook tot zichzelf laten doordringen? Want die overheid is tegenwoordig niet alleen onderdeel van de óplossing van het veiligheidsvraagstuk, maar steeds meer ook onderdeel van het probleem.

De veiligheidsbeleving van het publiek wordt inmiddels immers sterker bedreigd door de toon van het politiek-bestuurlijk veiligheidsdebat dan door de criminaliteit zelf. New Public Lees verder