9
dec

Sterke stijging suïcides door crisis?

Een tweet maakte me deze zomer attent op een interessant onderzoek van een paar Britse wetenschappers. Dat de crisis heeft geleid tot een toenemend aantal zelfdodingen was al vrij bekend. Maar niemand had tot nu toe de moeite genomen systematisch op een rij te zetten hoe groot dat effect is. De Britten deden dat onlangs wel. Het resultaat is schrikbarend.

Volgens de onderzoekers heeft de kredietcrisis geleid tot meer dan 10.000 extra zelfdodingen in (alleen al) Europa en Noord Amerika. Vanaf 2008 is zowel in Europa als in Canada en de V.S. een sterke stijging van het aantal zelfdodingen te zien, terwijl in de meeste van de betrokkenen landen tot dan toe sprake was van een dalende trend. De Britten berekenden hoeveel zelfdodingen er zouden zijn geweest, als in de betreffende landen de trend van voor 2008 zich gewoon had doorgezet. Daar zetten zij vervolgens tegen af hoeveel doden er werkelijk waren geweest. In vrijwel alle landen waren dat er dus fors meer.

De onderzoekers namen ook Nederland mee in hun berekeningen. Hun artikel geeft echter geen specifiek Nederlandse getallen. Dus heb ik die deze zomer er ook zelf maar even nagezocht. In Nederland is het beeld niet anders dan wat de onderzoekers al vonden: tot 2007 liep het aantal zelfdodingen vrij systematisch terug, van bijna 1.600 per jaar in 1996 tot 1.350 in 2007. Vanaf dat moment neemt in Nederland het aantal suïcides scherp toe, met ruim 5% per jaar. Dat leidt over de periode 2008-2012 alleen al tot tenminste 1.200 extra doden die – als we de redenering van de Britten volgen – op het conto van de crisis moet worden geschreven.

Schermafbeelding 2014-12-09 om 00.24.20

In het Nederlandse veiligheidsbeleid maken we ons – terecht – erg druk om dodelijke slachtoffers te voorkomen. Jaarlijks vallen er zo’n 150 doden door moord en doodslag. En bij elkaar zijn als gevolg van branden en rampen jaarlijks zo’n 80 doden te betreuren. Zowel bij de politie als bij de brandweer en de zogenaamde veiligheidsregio’s wordt er hard aan gewerkt om deze getallen verder omlaag te brengen. De Britse onderzoekers hebben ons nu laten zien dat het niet onwaarschijnlijk is dat als gevolg van de crisis in Nederland een aantal doden valt dat hier aardig bij in de buurt komt, zo niet overschrijdt. Wordt het niet eens tijd de prioriteiten in ons veiligheidsbeleid te herzien?

Recent bleek dat de stijgende trend zich ook in 2013 heeft doorgezet, wat het aantal zelfdodingen in dat jaar op 1.854 bracht.