3
feb

Onderzoek omvang opvanglocaties?

Gisteren gaf de Nationale Politie cijfers vrij over de incidenten die de politie het afgelopen jaar registreerde in en rond opvanglocaties van vluchtelingen. Dat lijkt me een verstandige keuze. Het hele debat wordt te veel gekleurd door suggesties en halve waarheden, het is veel beter om open te zijn. Zie daarover ook mijn bijdrage op Secondant van vorige week. Folkert Jensma betreurde het vandaag in zijn column wel dat de cijfers niet meteen van meer duiding waren voorzien. Daardoor blijft het volgens hem buiten beeld dat de meeste incidenten zich afspelen tussen asielzoekers onderling. Het zijn dus volgens hem de asielzoekers zelf die de meeste overlast hebben: van elkaar.

Plv. Korpschef Ruud Bik pleitte er in diverse media voor over te gaan op kleinere opvangcentra. Daar zou wellicht de kans op onderlinge fricties kleiner zijn, het zou de politie het ook makkelijker maken in te grijpen bij incidenten. Het zou ook de onrust onder omwonenden kunnen verminderen. Zo’n onderzoek zou gedaan moeten worden door het ministerie van VenJ  en betrekking moeten hebben op   de relatie tussen de omvang van opvanglocaties, incidenten en onrust. Zo’n onderzoek lijkt me  een goede zaak. Zolang dat onderzoek niet wordt gebruikt als vertragingstactiek, maar als methode om snel een goede afweging te kunnen maken. Ook ikzelf bepleitte de afgelopen week in diverse gremia over te gaan op kleinere opvangvoorzieningen. Dat met name om onrust in de samenleving te verminderen. Maar wéten dat dat uitmaakt is nog veel beter dan dat vermóeden, dus ik zie de resultaten van een snel en adequaat uitgevoerd onderzoek met spanning tegemoet. Als dat doortastend wordt uitgezet en uitgevoerd hoeven daar naar mijn smaak niet meer dan twee of drie weken overheen te gaan. Ik ben benieuwd!