4
aug

Nederlanders tillen nu zwaarder aan immigratie dan aan terrorisme

Twee keer per jaar peilt de EU wat de burgers uit de verschillende lidstaten als grootste probleem voor zichzelf, hun land en de EU zien. Dat levert – in de zogenaamde Eurobarometer – een mooi inzicht in de langjarige trends in maatschappelijk probleembesef op. Al jaren is bijvoorbeeld zichtbaar dat criminaliteit door de meeste burgers steeds minder als een prangend nationaal probleem wordt gezien. Rond de aanslagen in Londen en Madrid en de moord op Van Gogh werd terrorisme wel als een steeds belangrijker maatschappelijk probleem ervaren. Later ook nog, zij het in mindere mate, rond de cartoonrellen en rond Wilders’ film Fitna. Ook afgelopen najaar begon het publiek alweer zwaarder te tillen aan terrorisme als probleem voor het land. Dat was nog voor de aanslag op Charlie Hebdo, een aanslag die in heel Europa lang doordreunde. Ik had dus eerlijk gezegd verwacht dat in de voorjaarsmeting van de Eurobarometer terrorisme weer een enorme sprong in het publiek probleembesef zou maken. Maar niets van dat al: de zojuist gepubliceerde EB-cijfers suggereren dat het publiek opeens veel zwaarder is gaan tillen aan immigratie, maar niet aan terrorisme. Zie ook de onderstaande grafiek. EB83

 

Ik kom net terug uit het vluchtelingenkamp van Calais en ben als geen ander doordrongen van de zwaarte van het migratievraagstuk voor zowel ons land als voor de EU. Toch bekijk ik dit soort metingen altijd met enige voorzichtigheid. Het is immers bekend dat als zich geruchtmakende incidenten voordoen op het moment dat het veldwerk voor een opinieonderzoek wordt uitgevoerd, dit de resultaten een flinke tik kan geven. Dus heb ik even nagekeken wanneer het veldwerk voor deze EB was. Dat was de tweede helft van mei dit jaar. In die periode kwam de berichtgeving over verdrinkende vluchtelingen en tekortschietende hulpverlening op de Middellandse Zee net weer tot een hoogtepunt. Dat zou de bevindingen wat kunnen hebben beïnvloed. Aan de andere kant: de laatste versie van het Nederlandse Continu Onderzoek Burgerperspectieven meldt, op basis van andere gegevens, óók dat het door het publiek gevoelde belang van immigratie als maatschappelijk probleem blijft toenemen. Hoewel mensen daarbij heel verschillende gedachten hebben over wat dan het probleem is: volgens de één helpen we migranten bijvoorbeeld te veel, volgens de ander juist te weinig.